Masz pytania? Napisz do nas:
konkurs@storycubes.pl


Nasz profil na Facebooku:Zasady oceny opowiadań:


 1. Opowiadania z każdej kategorii będą oceniane osobno z uwzględnieniem możliwości uczniów z danej grupy wiekowej.
 2. Ocenie podlegać będą następujące elementy:

 3. Kategorie 1-5:
  a) treść merytoryczna, fabuła i pomysł na opowiadanie,
  b) innowacyjność wykorzystania obrazków,
  c) przestrzeganie limitu znaków.

  Kategorie 2-5:
  a) dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna,
  b) poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
  c) zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi,
  d) poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu.

 4. Opowiadanie może poruszać dowolny temat, może również przyjąć formę wiersza.

Zasady pisania opowiadań:


 1. Zgłaszane opowiadania muszą być napisane na bazie kostek Story Cubes zgodnie z ZASADAMI GRY >.
 2. Kostki dla poszczególnych kategorii są wylosowane przez organizatora:
  a) Kategoria I- 3 kostki,
  b) Kategoria II- 4 kostki,
  c) Kategoria III- 5 kostek,
  d) Kategoria IV- 6 kostek,
  e) Kategoria V- 9 kostek,

  Zestawy kostek dla poszczególnych Kategorii znajdują się na stronie: TUTAJ >

 3. Autorami opowiadań muszą być uczniowie, teksty muszą być napisane przez nich odręcznie. Każde opowiadanie powinno zawierać
  - tytuł
  - podpis autora
  - wiek autora
  - podpis nauczyciela
  - nazwę Uczestnika
  - klasę do której uczęszcza uczeń

 4. Opowiadania mogą zawierać maksymalnie 250 słów (w tym spójniki). Opowiadania z większą liczbą słów będą dyskwalifikowane.
 5. Zasady oceny opowiadań przez organizatora znajdują się TUTAJ >
 6. Słowa nawiązujące do kostek nie muszą być bezpośrednio nazwą rysunku. “Strzałka” może oznaczać kierunek, czynność strzelania, postrzał, wskazówkę itp.
 7. Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu jest dowolna.
 8. Wszystkie kostki muszą zostać użyte w opowiadaniu.
 9. Przesłane opowiadanie musi mieć wyróżnione słowa, które nawiązują do kostek poprzez podkreślenie lub kolorystyczne wyróżnienie: owca lub pasterz.
 10. Opowiadania nie mogą zawierać słów obelżywych, obraźliwych, nie mogą nikogo obrażać (satyra jest akceptowana) ani naruszać prawa.