Rodzinka Kostków

Gratulujemy zwycięzcom!

I MIEJSCE: rodzina Tłustwów

II MIEJSCE: rodzina Murawskich

III MIEJSCE: rodzina Czyżykowskich


dodatkowo przyznano wyróżnienie dla rodziny Goliczów

Kostki konkursowe

Zasady tworzenia prac:

 • Zgłaszane opowiadania muszą być napisane na bazie kostek Story Cubes zgodnie z zasadami gry opisanymi poniżej.
 • Kostki są wylosowane przez organizatora a ich zestaw znajduje się tutaj.
 • Każde zgłoszenie powinno zawierać tytuł opowiadania oraz rodzinną listę autorów wraz z ich wiekiem.
 • Opowiadanie jest tworzone wspólnymi siłami przez dorosłych i dzieci.
 • Opowiadanie może zawierać maksymalnie 250 słów (w tym spójniki). Opowiadania z większą liczbą słów będą dyskwalifikowane.
 • Słowa nawiązujące do kostek nie muszą być bezpośrednio nazwą rysunku. “Strzałka” może oznaczać kierunek, czynność strzelania, postrzał, wskazówkę itp.
 • Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu jest dowolna.
 • Wszystkie kostki muszą zostać użyte w opowiadaniu.
 • Przesłane opowiadanie musi mieć wyróżnione słowa, które nawiązują do kostek poprzez podkreślenie lub kolorystyczne wyróżnienie.
 • Opowiadanie może poruszać dowolny temat, może również przyjąć formę wiersza.
 • Opowiadania nie mogą zawierać słów obelżywych, nie mogą nikogo obrażać (satyra jest akceptowana) ani naruszać prawa.
 • Opowiadanie wraz z pracą plastyczną należy wysłać na adres: konkurs@rebel.pl.

Zasady tworzenia prac plastycznych:

 • Prace plastyczne mają ilustrować napisane wspólnymi siłami opowiadanie.
 • Prace plastyczne tworzone są na kartach formatu a4 techniką dowolną.
 • Prace plastyczne muszą być stworzone przez dzieci samodzielnie, bez pomocy dorosłych członków rodziny.
 • Prace plastyczne nie mogą zawierać ekementów uznawanych za wulgarne, nie mogą nikogo obrażać (satyra jest akceptowalna) ani naruszać prawa.
 • Pracę plastyczną należy zeskanować lub sfotografować i przesłać wraz z opowiadaniem na adres konkurs@rebel.pl.

nagrody

miejsce I

miejsce I

zestaw gier: Cortex, Story Cubes: Muminki, Story Cubes, Koncept Kids: Zwierzaki, Dr Microb, IceCool, Domek,Wsiąść do Pociągu: Nowy Jork, KeyForge: Zew Archontów - Talia Archonta x2

miejsce II

miejsce II

zestaw gier: Cortex, Story Cubes: Muminki, Story Cubes, Koncept Kids: Zwierzaki, IceCool, Domek,Wsiąść do Pociągu: Nowy Jork, KeyForge: Zew Archontów - Talia Archonta x2

miejsce III

miejsce III

zestaw gier: Cortex, Story Cubes: Muminki, Story Cubes, IceCool, Kraina Lodów, Domek,Wsiąść do Pociągu: Nowy Jork, KeyForge: Zew Archontów - Talia Archonta x2

nagrody i wyróżnienia

Regulamin Rodzinnego Konkursu Story Cubes

 1. Organizatorem Rodzinnego Konkursu Story Cubes, zwanych dalej Konkursem, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000451062, dalej nazywana Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 01.06.2020r do 21.06.2020r. Wyniki zostaną ogłoszone 01.07.2020r.
 3. Każda rodzina może nadesłać jedno opowiadanie i jedną pracę plastyczną w formacie A4. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać opowiadania w wersji elektronicznej oraz zeskanowaną/sfotografowaną pracę plastyczną na adres mailowy organizatora konkursu konkurs@rebel.pl
 4. Zasady tworzenia opowiadań:
  1. Zgłaszane opowiadania muszą być napisane na bazie kostek Story Cubes zgodnie z zasadami gry opisanymi tutaj.
  2. Kostki są wylosowane przez organizatora a ich zestaw znajduje się tutaj.
  3. Każde zgłoszenie powinno zawierać tytuł opowiadania oraz rodzinną listę autorów wraz z ich wiekiem.
  4. Opowiadanie jest tworzone wspólnymi siłami przez dorosłych i dzieci.
  5. Opowiadanie może zawierać maksymalnie 250 słów (w tym spójniki). Opowiadania z większą liczbą słów będą dyskwalifikowane.
  6. Słowa nawiązujące do kostek nie muszą być bezpośrednio nazwą rysunku. “Strzałka” może oznaczać kierunek, czynność strzelania, postrzał, wskazówkę itp.
  7. Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu jest dowolna.
  8. Wszystkie kostki muszą zostać użyte w opowiadaniu.
  9. Przesłane opowiadanie musi mieć wyróżnione słowa, które nawiązują do kostek poprzez podkreślenie lub kolorystyczne wyróżnienie.
  10. Opowiadanie może poruszać dowolny temat, może również przyjąć formę wiersza.
  11. Opowiadania nie mogą zawierać słów obelżywych, nie mogą nikogo obrażać (satyra jest akceptowana) ani naruszać prawa.
  12. Opowiadanie wraz z rysunkiem należy wysłać na adres konkurs@rebel.pl.
 5. Zasady tworzenia prac plastycznych:
  1. Prace plastyczne mają ilustrować napisane wspólnymi siłami opowiadanie.
  2. Prace plastyczne tworzone są na kartach formatu a4 techniką dowolną.
  3. Prace plastyczne muszą być stworzone przez dzieci samodzielnie, bez pomocy dorosłych członków rodziny.
  4. Prace plastyczne nie mogą zawierać elementów uznawanych za wulgarne, nie mogą nikogo obrażać (satyra jest akceptowalna) ani naruszać prawa.
  5. Pracę plastyczną należy zeskanować lub sfotografować i przesłać wraz z opowiadaniem na adres konkurs@rebel.pl.
 6. Zgłoszenie (opowiadanie + praca plastyczna) wraz z adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu należy przesłać do 21.06.2020r.
 7. Jury w składzie wybranym przez organizatora zapozna się z nadesłanymi opowiadaniami i rysunkami i wybierze zwycięzców, którzy zajmą kolejne trzy miejsca. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. Zwycięskie opowiadania oraz prace plastyczne zostaną wskazane na stronie konkursu w dniu 01.07.2020r.
 8. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
  1. treść merytoryczna, fabuła i pomysł na opowiadanie;
  2. innowacyjność wykorzystania symboli z wylosowanych kostek;
  3. walory artystyczne prac plastycznych;
  4. poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu.
 9. Organizator przewidział nagrody zależne od zajętego miejsca:
  • I miejsce: zestaw gier składający się z: Domek, Wsiąść do Pociągu: Nowy Jork, 2x Key Forge: Zew Archontów - Talia Archonta, Cortex, Story Cubes, Story Cubes: Muminki, Koncept Kids: Zwierzaki, Dr Microb, IceCool
  • II miejsce: zestaw gier składający się z: Domek, Wsiąść do Pociągu: Nowy Jork, 2x Key Forge: Zew Archontów - Talia Archonta, Cortex, Story Cubes: Muminki, Koncept Kids: Zwierzaki, IceCool
  • III miejsce: zestaw gier składający się z: Cortex, Story Cubes: Muminki, IceCool, Kraina Lodów, Domek, Wsiąść do Pociągu: Nowy Jork, 2x Key Forge: Zew Archontów - Talia Archonta
 10. Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane na adres rodziny podany w zgłoszeniu w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 11. Postanowienia końcowe:
  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.storycubes.pl.
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  3. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail konkurs@rebel.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wysyłki nagród.
  5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych.
  6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi wysyłki nagród.
  7. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
  8. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  9. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w Konkursie.
  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu.

KONTAKT Z NAMI

Rebel Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk
e-mail: konkurs@rebel.pl
www.wydawnictworebel.pl
Pan Kostka

CO TO JEST STORY CUBES?

Oto prosta w założeniach i jednocześnie genialna gra, która dostarczy wam masę radości, stanowiąc przy tym doskonały trening pomysłowości i wyobraźni. Story Cubes to dziewięć ładnie wykonanych, sześciennych kostek, z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji.